Přísady pro modifikaci betonů a malt

 

Technologií modifikace betonové směsi přísadou materiálu CPD Admixture SFR dříve (Adi-Mix 50) je umožněno docílení výrazného zlepšení parametrů výsledného betonu. Je určen pro dosažení např. vodonepropustnosti, odolnost mnohým chemikáliím a solím, zvyšuje jeho houževnatost a mechanickou pevnost až na dvojnásobek. Materiál je aplikován do automixu přímo na stavbě.

 


 

 

Rd Dobřichovice, ul.Krajníkova - Adi-con (terasa, stěny) Rd Dobřichovice, ul.Krajníkova - Adi-con (vnitřní bazén) Rd Dobřichovice, ul.Krajníkova - Adi-con (opěrné stěny, garáž)
BD Nikolajka, ul.U Nikolajky - Ad-Mix (nájezdové rampy) Česká tel., Kavčí hory - Ad-Mix (zásobovací rampa) Rd Černošice, ul.Karlštejnská - Ad-Mix (terasa, stěny)
Hlavní stránka