Sanace žb.konstrukcí, zmonolitňování a výplň prostupů ...

 

Sanace je prováděna na základě narušení neochráněné železobetonové konstrukce a v mnohých případech má za následek i porušení statiky. Vlivem pronikání vody do konstrukce, s přispěním agresivních vlivů prostředí, solanky a dalších faktorů dochází za pomocí zmrazovacích cyklů k praskání a následnému odpadávání zdravého betonu. Vzhledem k pronikání vody do betonu až na ocelovou výztuž, dochází k její korozi a následné oslabování této výztuže mnohdy vede až k narušování statiky stavby.

Příprava podkladu sanace je prováděna mechanickým odstraněním degradovaného betonu a následným očištěním vysokotlakou vodou nebo pískováním. Samotná reprofilace konstrukce je prováděna speciálními hmotami určenými na tuto specifikaci jako např. CPD Inhibitor Corrosion určený pro pasivaci obnažené ocelové výztuže a speciální opravné malty jako např. CPD Fastcrete, CPD Non-Shrink Grout nebo CPD Rapidcrete. Pro sekundární ochranu konstrukcí jsou používány speciální nátěry jako např. CPD CWC 100 nebo CPD CWC 200 Plus.

V případě zmonolitňování prostupů, různých zálivek rámů strojů apod. je používána vysokopevnostní nesmrštivá hmota CPD Non-Shrink Grout.

 

 


 

P4 Modřany, ul.Generála Šišky - sanace podchodů (Rapidcrete, Fastcrete, Latex, CWC 200 Plus)

 

Vila Hanspaulka, ul.Na pláni - sanace  balkonů (Nom-Shrink Grout, Fastcrete, Saltguard)

 

ČOV Kněževes - sanace stěn a podlahy (Non-Shrink Grout, CWC 100, CWC 200 Plus)

 

Rd - P2 Vinohrady, ul.Bratří Čapků - sanace průvlaku a stropu (Latex, Fastcrete, Non-Shrink Grout)

 

Panel.dům - P10 Malešice, ul.Počernická - sanace výdechů vzduchotechniky (Non-Shrink Grout, Fastcrete, Latex, Neoflex)

 

ČOV Svépravice - sanace prostupů a stěn (Latex, Non-Shrink Grout, Fastcrete, CWC 200 Plus)

 

Obytný dům P8 Karlín, ul.Thámova - sanace nosných sloupů (Latex, Fastcrete)

 

P6 Břevnov, ul.Hošťálkova - sanace schodiště, zídek (Latex, Rapidcrete, CWC 200 Plus)

 

P4 Modřany, ul.Vitošská - sanace skeletu garáží (Latex, Fastcrete, Neoflex)

 

Vodárna Káraný - zálivka rámu čerpadla (Non-Shrink Grout)

 

Plavecký stadion Tábor - zmonolitnění trysek bazénu (Non-Shrink Grout)

 

Vila P10, ul.Vlašimská - sanace terasy (Topcrete SL, Non-Shrink Grout)

 

Rd P5, ul.Nad Zámečnicí - sanace terasy a schodiště (Fastcrete, Non-Shrink Grout,  Paver and Concrete Sealer)

Hlavní stránka